Opphoggingen av slagskipet Tirpitz forløp ved Håkøy (nær Tromsøya) i årene 1947-1958. Opphoggingen ble forettatt slik, at ganske store mengder avfall og forurensende stoffer ble kastet i sjøen ved vrakstedet. Dette har medført at området ble kraftig forurenset, noe man fortsatt i dag kan registrere.  Oppmerksomheten rundt forurensingen i senere år, har medført at SFT og SNT anbefaler kostholdsrestriksjoner for området. Dette betyr at man kun i begrenset omfang skal spise fisk fanget i vrakområdet, samt at man ved dykning på stedet skal avholde seg fra å samle muslinger og andre skalldyr til konsum.

Følgende billedsamling beskriver opphoggingens forskjellige faser, gir en kort historisk redegjørelse for situasjonen samt presenterer analyseresultatene for sediment, fisk og skalldyr fra lokaliteten.

Du kan også laste ned pdf-kopier av kommunale rapporter om saken fra lenken under. Informasjonene er stillet til rådighet av miljømedarbeidere i Tromsø kommune, som har behandlet saken i årene 2001-2006.

Lenke til analyserapporter samt en del øvrige kommunale dokumenter i saken.